💰SUPER VEICINĀŠANA💰 līdz pat -50% atlaide
Bezmaksas piegāde no 34,58 €
Pievienojiet produktus, kas jums patīk un ko vēlaties iegādāties vēlāk.

Veikala noteikumi

I. Definīcijas

Noteikumos lietotie termini nozm:

1. Klients - fiziska persona, juridiska persona vai organizatoriskā vienība, kas nav juridiska persona, kuras konkrētie noteikumi piešķir rīcībspēju, kas veic Pasūtījumu Veikala ietvaros; jo īpaši, Klients var būt Patērētājs vai Atsevišķs uzņēmējs;

2. Patērētājs - saskaņā ar Art. Civilkodeksa 22 [1] ir fiziska persona, kas veic tiesisku darījumu ar uzņēmēju, kas nav tieši saistīts ar viņa uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību.;

3. Vienpersonisks komersants - fiziska persona, kas slēdz Preču pārdošanas līgumu, kas tieši saistīts ar tās saimniecisko darbību, ja pirkuma līguma saturs liecina, ka tai nav profesionāla rakstura attiecībā uz šo personu, kas izriet it īpaši no tās saimnieciskās darbības priekšmets, kas darīts pieejams, pamatojoties uz noteikumiem par Centrālo reģistru un informāciju par saimniecisko darbību, uz kuru attiecas noteikumi par patērētāju, kas ietverti 4.nodaļā - Tiesības atkāpties no Līguma - Patērētāju tiesību likumā.;

4. Civilkodekss — 1964. gada 23. aprīļa akts (Juridiskā Vēstneša Nr. 16, 93. punkts, ar grozījumiem);

5. Noteikumi – šie noteikumi, kas nosaka vispārējos pārdošanas noteikumus un elektronisko pakalpojumu sniegšanas noteikumus Interneta veikala ietvaros royalfashion.lv;

6. Interneta veikals (Veikals) - vietne, kas pieejama vietnē royalfashion.lv, ar kuru starpniecību Klients jo īpaši var veikt Pasūtījumus;

7. Preces - Interneta veikalā piedāvātās preces;

8. Pārdošanas līgums - Preču pārdošanas līgums Civillikuma izpratnē, kas noslēgts starp Pārdevēju un Klientu, kas noslēgts, izmantojot Veikala vietni; pārdošanas līguma noslēgšanas brīdis ir Pasūtījuma noformēšanas brīdis;

9. Patērētāju tiesību likums — 2014. gada 30. maija likums par patērētāju tiesībām (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

10. Likums par elektronisko pakalpojumu sniegšanu - 2002. gada 18. jūlija likums par elektronisko pakalpojumu sniegšanu (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

11. Pasūtījums - Klienta gribas apliecinājums, kas tieši vērsts uz pārdošanas līguma noslēgšanu, īpaši norādot Preču veidu un daudzumu;

12. Pārdevējs - Pārdošanas līguma ar Klientu puse, kas pārdod Preci un ir Veikala īpašnieks, tas ir: Royal Fashion Vipol Spółka z o.o., al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, NIP 5223103395, REGON 368499313, KRS 0000700112.


II. Vispārīgi noteikumi

1. Šie noteikumi nosaka interneta veikala lietošanas noteikumus, kas pieejami royalfashion.lv.

2. Šie noteikumi ir noteikumi, kas minēti Art. Likuma par elektronisko pakalpojumu sniegšanu 8. pantu.

3. Interneta veikals royalfashion.lv, darbojas plkst www.royalfashion.lv, to vada sabiedrība Royal Fashion Vipol ar ierobežotu atbildību, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, gadam ierakstīts rajona tiesas vestajā uzņēmēju reģistrā M.ST. WARSZAWY VARŠĀVĀ, XII VALSTS TIESAS REĢISTRA SAIMNIECĪBAS NODAĻA, pie numura KRS 0000700112, NIP: 5223103395, REGON: 368499313. Pamatkapitāls ir 100.000,00 zł.

4. Šie noteikumi jo īpaši nosaka:

 • noteikumi par konta reģistrāciju un izmantošanu tiešsaistes veikala ietvaros;
 • noteikumus un nosacījumus Pasūtījumu iesniegšanai, izmantojot tiešsaistes veikalu;
 • noteikumus Pārdošanas līgumu slēgšanai ar Interneta veikala ietvaros sniegto pakalpojumu izmantošanu.

5. Interneta veikala izmantošana iespējama, ja Klienta izmantotā IKT sistēma atbilst šādām minimālajām tehniskajām prasībām: stacionārs vai portatīvais dators, viedtālrunis vai planšetdators, nepieciešama interneta pieeja.

6. Lai izmantotu interneta veikalu, Klientam pašam jāiegūst pieeja datorstacijai vai termināļa ierīcei ar interneta pieslēgumu.

7. Saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem royalfashion.lv patur tiesības ierobežot pakalpojumu sniegšanu ar Interneta veikala starpniecību personām, kas jaunākas par 18 gadiem. Šajā gadījumā potenciālie klienti tiks informēti par iepriekš minēto.

8. Klienti var piekļūt šiem noteikumiem jebkurā laikā, izmantojot saiti tīmekļa vietnes galvenajā lapā www.royalfashion.lv un lejupielādējiet to un izdrukājiet to.


III. Interneta veikala lietošanas noteikumi

1. Reģistrācija tiešsaistes veikala ietvaros nav obligāta. Klients var veikt pasūtījumu bez reģistrācijas Veikalā, iepazīstoties un akceptējot šos Noteikumus.

2. Reģistrācija notiek, aizpildot un akceptējot reģistrācijas veidlapu, kas pieejama kādā no Veikala vietnēm.

3. Reģistrācijas nosacījums ir piekrišana Nolikuma saturam un personas datu sniegšana, kas atzīmēti kā obligāti.

4. royalfashion.lv var atņemt Klientam tiesības izmantot Interneta veikalu, kā arī ierobežot viņa piekļuvi dažiem vai visiem Internetveikala resursiem ar tūlītēju spēku, ja Klients pārkāpj Noteikumus, un jo īpaši klients:

 • reģistrējoties Interneta veikalā sniegti dati, kas ir nepatiesi, neprecīzi vai novecojuši, maldinoši vai pārkāpj trešo personu tiesības,
 • ar interneta veikala starpniecību pārkāpis trešo personu personiskās tiesības, it īpaši citu interneta veikala klientu personiskās tiesības,
 • iesaistās jebkurā citā uzvedībā, kas tiek vērtēta royalfashion.lv par uzvedību, kas neatbilst piemērojamiem tiesību aktiem vai vispārējiem interneta lietošanas principiem vai kaitē jūsu labajam vārdam royalfashion.lv. Persona, kurai ir atņemtas interneta veikala lietošanas tiesības, nedrīkst pārreģistrēties bez iepriekšējas piekrišanas royalfashion.lv.

5. Lai nodrošinātu ziņu un datu pārraides drošību saistībā ar vietnē sniegtajiem pakalpojumiem, Interneta veikals veic sniegto pakalpojumu drošības apdraudējuma pakāpei atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, jo īpaši pasākumus, lai novērstu internetā nosūtītu personas datu iegūšana un pārveidošana, ko veic nepilnvarotas personas.

6. Klientam ir jo īpaši pienākums:

 • izmantot Interneta veikalu saskaņā ar Polijas Republikas teritorijā spēkā esošo tiesību aktu noteikumiem, Noteikumu nosacījumiem, kā arī vispārējiem interneta lietošanas principiem;
 • nenodrošināt vai nepārsūtīt ar likumu aizliegtu saturu, piemēram, saturu, kas veicina vardarbību, ir apmelojošs vai pārkāpj personiskās tiesības un citas trešo pušu tiesības,
 • izmantot Interneta veikalu tā, lai tas netraucētu tā darbībai, jo īpaši izmantojot īpašu programmatūru vai ierīces,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • izmantot Interneta veikalu tā, lai tas nebūtu neērts citiem klientiem un priekš royalfashion.lv,
 • jebkura Interneta veikalā esošā satura izmantošana tikai personiskai lietošanai.


IV. Pārdošanas līguma noslēgšanas kārtība

1. Lai noslēgtu Pārdošanas līgumu, izmantojot Interneta veikalu, dodieties uz vietni www.royalfashion.lv un izvēlieties Preces, veicot turpmākas tehniskās darbības, pamatojoties uz Klientam parādītajiem ziņojumiem un vietnē pieejamo informāciju.

2. Klienta pasūtīto preču izvēle tiek veikta, pievienojot tās grozam.

3. Veicot Pasūtījumu – līdz tiek nospiesta Pasūtījuma noformēšanas apstiprinājuma poga – Klientam ir iespēja mainīt ievadītos datus un izvēlēto Preci. Lai to izdarītu, sekojiet Klientam redzamajiem ziņojumiem un vietnē pieejamajai informācijai.

4. Pēc tam, kad Klients, izmantojot Interneta veikalu, būs sniedzis visus nepieciešamos datus, tiks parādīts veiktā Pasūtījuma kopsavilkums. Iesniegtā Pasūtījuma kopsavilkums cita starpā ietvers izvēlēto preču vai pakalpojumu apraksts, kopējā cena un visas pārējās izmaksas.

5. Lai nosūtītu Pasūtījumu, nepieciešams akceptēt Nolikuma saturu, norādīt personas datus, kas atzīmēti kā obligāti, un nospiest Pasūtījuma iesniegšanu apstiprinošo pogu.

6. Veikala vietnēs sniegtā informācija par Precēm ir piedāvājums mākslas darbu izpratnē. Civilkodeksa 66. Pasūtījuma nosūtīšana no Klienta puses ir gribas apliecinājums noslēgt Pārdošanas līgumu ar royalfashion.lv, saskaņā ar Nolikumu.

7. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, kad Klienta Pasūtījums nonāk Interneta veikala IT sistēmā, ar nosacījumu, ka Pasūtījums atbilst Noteikumiem. Pēc līguma noslēgšanas Klients saņem e-pastu, kas apstiprina visus būtiskos Pasūtījuma elementus.

8. Pārdošanas līgums noslēgts poļu valodā. Pasūtījumu datu un Vispārējo noteikumu (pārdošanas noteikumu) konsolidācija, aizsardzība un koplietošana notiek pa e-pastu. Iepriekšējos Pasūtījumus Klients var apskatīt savā kontā, pēc pieteikšanās.

9. Veikals patur tiesības atcelt pilnu Pasūtījumu vai tā daļu trīs dienu laikā no mēģinājuma sazināties ar Klientu. Priekšapmaksas veidā apmaksātu pasūtījumu gadījumā izmaksas par nerealizēto Pasūtījuma daļu tiek atgrieztas kontā, no kura tā tika apmaksāta. Pasūtījumiem ar izvēlēto apmaksas veidu piegādes brīdī Pasūtījuma izmaksas tiek samazinātas par tā nerealizēto daļu.


V. Piegāde

Piegādes izmaksas ir atkarīgas no kurjera kompānijas izvēles. Kurjerpakalpojumu cenrādis ir pieejams: https://royal-latvia.iai-shop.com/pol-delivery.html.

Veikals informē, ka tam nav ietekmes uz piegādes laiku un punktā minēto kurjerkompāniju darbu 2. Ja rodas problēmas ar piegādi, Veikals lūdz sazināties ar uzticības tālruni.


VI. Cenas un apmaksas veidi

Veikals patur tiesības automātiski atcelt neapmaksātos pasūtījumus 7 kalendāro dienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas.

Pieņemot Noteikumus, Klients, kurš iegādājas Preci, piekrīt izsniegt un Veikala rēķinu nosūtīšana elektroniskā veidā saskaņā ar Art. 106.n punkts. 1 2004. gada 11. marta Likumā par preču un pakalpojumu nodokli. Piekrišana rēķina saņemšanai elektroniskā formā ir pielīdzināma atteikumam no papīra rēķina saņemšanas.

Veikals izsniedz un nosūta rēķinus elektroniskā veidā, garantējot to izcelsmes autentiskumu un satura integritāti uz Pasūtījumā norādīto e-pasta adresi.

Veikals nav atbildīgs par nepareiziem datiem, kurus tas reģistrācijas laikā norādījis atbilstoši PVN rēķina izrakstīšanai.

Klients ir tiesīgs atsaukt augstāk minēto akceptu rēķinu nosūtīšanai elektroniskā formā, nosūtot to uz Veikala adresi (Kontaktinformācija no Nolikuma VII punkta 2. Deklarācijas deklarācijas par atkāpšanos rakstiski vai elektroniski uz e-pastu adrese): info@royalfashion.lv. Akcepta atsaukšanas gadījumā no nākamās dienas pēc Klienta izziņas par akcepta atsaukšanu nosūtīšanas, Veikals zaudē tiesības izrakstīt un nosūtīt Klientam rēķinus elektroniskā veidā.


VII. Likumā noteiktās atteikuma tiesības

1. Tikai Klientam, kurš ir Patērētājs vai individuālais komersants, ir tiesības uz 14 dienu termiņu, lai atkāptos no Pārdošanas līguma, nenorādot iemeslu un neradot izmaksas (izņemot 33.pantā, 34.panta 2.punktā norādītās izmaksas). un Likuma par patērētāju tiesībām 35. pants ).

2. Tiesības atkāpties no Pārdošanas līguma izbeidzas pēc 14 dienām no tā noslēgšanas dienas, t.i., no Pasūtījuma izdarīšanas dienas. Lai ievērotu līguma atteikuma termiņu, pietiek ar to, ka Jūs nosūtāt informāciju par Jūsu līguma atteikuma tiesību izmantošanu pirms līguma atteikšanās termiņa beigām, t.i., 14 dienas no pasūtījuma veikšanas dienas.

3. Lai izmantotu tiesības atkāpties no līguma, lūdzam informēt mūs par savu lēmumu atkāpties no šī līguma, izmantojot nepārprotamu paziņojumu (piemēram, vēstuli, kas nosūtīta pa pastu vai e-pastu). Jūs varat izmantot atteikuma veidlapas paraugu, taču tas nav obligāti.

Adrese un kontaktinformācija:
Sklep Royalfashion.pl
Aleja Krakowska 190A Hala 1
05-552 Łazy
Epasta adrese: info@royalfashion.lv

4. Jūs varat arī aizpildīt un iesniegt atteikuma veidlapu vai jebkuru citu nepārprotamu paziņojumu elektroniski mūsu vietnē royalfashion.lv. Ja izmantosit šo iespēju, mēs nekavējoties nosūtīsim jums apstiprinājumu par informācijas par atkāpšanos no līguma saņemšanu uz pastāvīga informācijas nesēja (piemēram, pa e-pastu). Kastē ar atgriezto preci jābūt aizpildītai atteikuma veidlapai. Iesakām pievienot arī fiskālo čeku, kas izsniegts, pārdodot preci - vienlaikus informējam, ka čeka pievienošana nav obligāta.

5. Mēs varam aizturēt atlīdzību līdz preces saņemšanai vai līdz brīdim, kad mums tiek iesniegts pierādījums par tās atgriešanu, atkarībā no tā, kas notiek vispirms. Sakarā ar bezskaidras naudas apgrozījumu Veikalā - Veikals patur tiesības neizņemt skaidru naudu pēc piegādes.

6.Patērētājam vai individuālajam komersantam ir izslēgtas tiesības atkāpties no līguma, jo īpaši attiecībā uz līgumiem:

 1. par pakalpojumu sniegšanu, ja Pārdevējs ir pilnībā izpildījis pakalpojumu ar patērētāja nepārprotamu piekrišanu, kurš pirms pakalpojuma sniegšanas ir bijis informēts, ka pēc Pārdevēja pakalpojuma sniegšanas viņš zaudēs atteikuma tiesības. no līguma;
 2. kurā cena vai atlīdzība ir atkarīga no svārstībām finanšu tirgū, kuras Pārdevējs nevar kontrolēt un kas var rasties pirms līguma atteikšanās termiņa beigām;
 3. kurā pakalpojuma priekšmets ir nesaliekama prece, kas izgatavota pēc klienta specifikācijas vai kalpo viņa individuālo vajadzību apmierināšanai;
 4. kurā pakalpojuma priekšmets ir prece, kas ātri bojājas vai kam ir īss glabāšanas laiks;
 5. kurā pakalpojuma priekšmets ir slēgtā iepakojumā piegādāta prece, kuru pēc iepakojuma atvēršanas nevar atgriezt veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ, ja iepakojums tika atvērts pēc piegādes;
 6. kurā pakalpojuma priekšmets ir preces, kuras pēc piegādes to rakstura dēļ ir nesaraujami saistītas ar citām lietām;
 7. kurā pakalpojuma priekšmets ir skaņas vai vizuālie ieraksti vai datorprogrammatūra, kas piegādāta aizzīmogotā iepakojumā, ja iepakojums ir atvērts pēc piegādes;
 8. par digitālā satura piegādi, kas nav ierakstīts materiālā datu nesējā, ja izpilde uzsākta ar Klienta nepārprotamu piekrišanu pirms līguma atteikšanās termiņa beigām un pēc Pārdevēja informēšanas par atteikuma tiesību zaudēšanu no līguma.


VIII. Līguma atteikuma sekas.

1. Pārdošanas līguma atteikuma gadījumā mēs atmaksāsim visus no Jums saņemtos maksājumus, tai skaitā preču piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas izriet no Jūsu izvēlētā piegādes veida, kas nav mūsu piedāvātais lētākais standarta piegādes veids ), nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir paziņojis, ka izmantos tiesības atkāpties no līguma.

2. Atgriezto preču izmaksas tiek atgrieztas kontā, no kura tika apmaksāts pasūtījums, vai uz bankas konta numuru/klienta atlikumu, kas norādīts atteikuma veidlapā veikalā royalfashion.lv. Mēs varam aizturēt atmaksu līdz preces saņemšanai vai līdz brīdim, kad mums tiek iesniegts pierādījums par tās atgriešanu, atkarībā no tā, kurš notikums notiek pirmais.

3. Izdevumus par atgriezto preču nosūtīšanu (pamatojoties uz tiesībām atkāpties no līguma) uz Veikalu sedz Klients. Tāpat veikals patur tiesības neizņemt uz pieņemšanas punktiem nosūtītās pakas.

Cienījamais kliente, veikala paku lietošanas laikā uz (iespēja ir pieejama tikai veikalā reģistrētiem klientiem, kuri veica pirkumus kā pieteikušies klienti) ģenerētās atgriešanas pēdējā lapā jūs atradīsiet piegādes kodu, kas jānovieto uz iepakojuma. Mēs nesūtām kurjeru atpakaļ sūtījumiem.

TIESĪBAS ATTEIKTIES NO LĪGUMA (TIESĪBAS ATGRIEZT) VEIKALĀ ROYALFASHION.LV

4. Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, Patērētājam un Vienam komersantam ir 14 dienas, lai atgrieztu preci, pamatojoties uz tiesībām atkāpties no līguma. Vienlaikus Veikals brīvprātīgi pagarina šo laiku līdz 365 dienām - pagarinājums attiecas tikai uz Patērētājiem (šīs tiesības neattiecas uz individuālajiem komersantiem), neierobežojot likumā noteiktās 14 dienu tiesības atkāpties no distances līguma.

Atgriešanas tiesības Veikalā beidzas pēc 365 dienas no pasūtījuma veikšanas dienas.

5. Lai ievērotu līguma atteikuma termiņu, pietiek ar to, ka Jūs nosūtāt informāciju par Jūsu līguma atteikuma tiesību izmantošanu pirms līguma atteikšanās termiņa beigām, ti, 365 dienas no pasūtījuma izdarīšanas dienas Patērētājiem. vai pirms 14 dienu termiņa beigām (likumā noteiktajam atsaukumam).

6. Pircējs, kuram ir likumā noteiktās tiesības atkāpties no pirkuma līguma, ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja tā tiek izmantota tādā veidā, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības konstatēšanai nepieciešamo.


IX. Sūdzības par Precēm

Attiecas uz Klientu, kurš ir Patērētājs vai individuālais uzņēmējs:

1. Mums ir pienākums piegādāt preces bez defektiem. Likumā noteiktās atbildības likums par pārdotās preces defektiem (defektu garantija) ir spēkā tādā apjomā, kāds noteikts art. 556 un art. Civilkodeksa 556 [1]–556 [3] un turpmākie panti.

2. Sūdzības var iesniegt:

 • rakstiski uz adresi: Royal Fashion Vipol Sp. Z o.o. CENTRUM LOGISTYCZNE, Aleja Krakowska 190A H-1/P-1, 05-552, Łazy;
 • pa e-pastu uz adresi: info@royalfashion.lv.
 • izmantojot sūdzības veidlapu, kas pieejama pēc ielogošanās Klienta kontā Veikalā.

3. Garantijas tiesību izmantošanas gadījumā – ja mēs uzskatām par nepieciešamu izskatīt sūdzību, Jums ir pienākums piegādāt preces ar trūkumiem uz iepriekš minēto pasta adresi. Ja preču veida vai to uzstādīšanas metodes dēļ preču piegāde būtu pārmērīgi apgrūtināta, Jums ir pienākums nodrošināt tās mums pieejamas vietā, kur tās atrodas. Mēs apņemamies atbildēt uz sūdzību nekavējoties, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no tās iesniegšanas dienas. Mēs esam atbildīgi saskaņā ar garantiju, ja divu gadu laikā no preces piegādes jums tiek atklāts fizisks defekts. Gadījumā, ja, ja pārdošanas priekšmets ir lietota kustamā lieta, garantijas saistības ir viens gads no tās izdošanas dienas.

4. Bojāto Preci vispirms var salabot vai nomainīt, bet, ja Veikals neizpilda nevienu no iespējām, Klients var pieteikt bojātās Preces cenas samazinājumu nelielu defektu gadījumā vai atkāpties no Pārdošanas līguma plkst. Preces materiālu defektu gadījumā. Būtiskuma būtība tiek pārbaudīta atkarībā no konstatētajiem faktiem.

5. Iesniegtajā sūdzībā ieteicams (1) sniegt informāciju par sūdzības priekšmetu, jo īpaši defekta veidu un datumu; un (2) norādot sūdzības iesniedzēja kontaktinformāciju – tas atvieglos un paātrinās sūdzības izskatīšanu Veikalā. Iepriekšējā teikumā izklāstītie ieteikumi ir tikai nesaistošas vadlīnijas un nekādā veidā neietekmē to sūdzību efektivitāti, kas iesniegtas, nesniedzot ieteicamo informāciju.

6. Darījuma izmaksas tiek atmaksātas ar bankas pārskaitījumu. Ja maksājumi tiek veikti ar citu maksājumu sistēmu, piemēram, PayU / Tpay vai PayPal, darījumi tiek veikti uz konta numuru, no kura tika veikts maksājums. Pārējos gadījumos uz veidlapā un sūdzības protokolā norādīto konta numuru.

SŪDZĪBAS TIEK IZSKATĪTAS ATTIECĪBĀ UZ KATRU PASŪTĪJUMU.

7. Sūdzības var tikt noraidītas sakarā ar:

 • atšķirības pasūtīto un saņemto preču izskatā, kas izriet no klienta monitora parametru atšķirību uzstādījumiem, jo īpaši krāsu un toņu atšķirībām;
 • līmes pēdas;
 • dabisks apavu nolietojums (piemēram, zoles, papēži, oderes);
 • mehāniski bojājumi (sasitumi, nobrāzumi);
 • bojājumi, kas radušies apavu sliktas piegulšanas dēļ pēdai;
 • bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas un apkopes rezultātā.

Veikals gan informē, ka visi sūdzību paziņojumi tiek pārbaudīti individuāli, un augstāk minētie sūdzības noraidīšanas iemesli ir tikai piemēri.

Precēm no kategorijas: OUTLET Veikalā Pircējam nav tiesību uz garantijas prasībām saistībā ar preces defektiem, par kuriem Pircējs tika informēts pirms pirkuma veikšanas - art. Civilkodeksa 557 1.p.

Attiecas uz klientu, kas nav patērētājs vai individuālais komersants:

8.Pārdošanas līguma gadījumā, kas noslēgts ar Klientu, kurš nav Patērētājs vai individuālais komersants, saskaņā ar Art. Civilkodeksa 558. § 1. punktu, Interneta veikala atbildība saskaņā ar garantiju par Preču defektiem ir izslēgta. Šis izņēmums ir neefektīvs Preču defektu krāpnieciskas slēpšanas gadījumā.


X. Papildu garantijas, pārdodot Preces Veikalā

Royalfashion.lv nav Preču ražotājs un nesniedz papildus garantiju pārdotajām precēm. Ražotājs var būt atbildīgs garantijas ietvaros par pārdotajām Precēm uz garantijas talonā norādītajiem noteikumiem un termiņu. Ja garantijas dokumentā šāda iespēja ir paredzēta, Klients savas garantijas pretenzijas var pieteikt arī tieši pilnvarotā servisa centrā, kura adrese ir norādīta garantijas talonā. Garantija neizslēdz, neierobežo un neaptur Klienta tiesības, kas izriet no noteikumiem par pārdotās preces defektu garantiju.


XI. Sūdzības par elektronisko pakalpojumu sniegšanu

1. Royalfashion.lv veic pasākumus, lai nodrošinātu tiešsaistes veikala pareizu darbību, ciktāl tas izriet no pašreizējām tehniskajām zināšanām, un apņemas saprātīgā termiņā novērst visus pārkāpumus, par kuriem ziņo klienti.

2. Klients var informēt mūs par jebkādiem pārkāpumiem vai pārtraukumiem Interneta veikala vietnes darbībā. Par pārkāpumiem saistībā ar Veikala darbību lūdzam ziņot pa e-pastu uz zemāk norādīto adresi: info@royalfashion.lv

3. Sūdzībā par pārkāpumiem, kas saistīti ar Interneta veikala vietnes darbību, lūdzam norādīt pārkāpuma veidu un datumu.

4. Mēs apņemamies atbildēt uz sūdzību nekavējoties, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no tās iesniegšanas dienas.


XII. Ārpustiesas veidi sūdzību izskatīšanai un atlīdzināšanai

1. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ir iespējams izmantot ārpustiesas sūdzību un pārsūdzības metodes. To izmantošana ir brīvprātīga un var notikt tikai tad, ja tam piekrīt abas strīdā iesaistītās puses.

2. Patērētājs var lūgt Tirdzniecības inspekcijai uzsākt tiesvedību patērētāju strīdu ārpustiesas risināšanai par noslēgto Pārdošanas līgumu, saskaņā ar Regulas Nr. 36 2000. gada 15. decembra Likumā par tirdzniecības inspekciju (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

3. Patērētājs var vērsties arī, lai strīdu par noslēgto Pārdošanas līgumu izskatītu pastāvīgā šķīrējtiesā, kas darbojas Tirdzniecības inspekcijas attiecīgajā vojevodistes inspekcijā, saskaņā ar 1. panta 1. punktu. 37 2000. gada 15. decembra Likumā par tirdzniecības inspekciju (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

4. Eiropas Komisija nodrošina arī platformu tiešsaistes strīdu izšķiršanai starp patērētājiem un uzņēmējiem (ODR platforma). Tas ir pieejams plkst: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Sīkāka informācija par patērētāju strīdu risināšanu, tostarp par iespēju Patērētājam izmantot ārpustiesas sūdzību izskatīšanas līdzekļus, pārsūdzību un piekļuves noteikumiem šīm procedūrām, ir pieejama Tirdzniecības inspekcijas provinču inspekciju birojos un tīmekļa vietnēs. un interneta adresē: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

6. Ņemiet vērā, ka mēs apņemamies izmantot ārpustiesas strīdu izšķiršanu ar patērētājiem 2016. gada 23. septembra likuma par patērētāju strīdu ārpustiesas izšķiršanu izpratnē. Persona, kas pilnvarota ārpustiesas izšķiršanai strīdos starp royalfashion.lv un Patērētāju, ir: Provinces tirdzniecības inspekcijas inspektors, kas pieejams vietnē: http://www.wiih.org.pl/index.php?id=137&id2=136 . Patērētājs var iesniegt šai iestādei pieteikumu par patērētāju strīdu ārpustiesas risināšanas procesa uzsākšanu.


XIII. Informācija par personas datu apstrādi

1. Jūsu personas datu administrators ir Royal Fashion Vipol sp. z o. o. al. Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa e-mail: admin@royalfashion.pl. Administrators nav iecēlis datu aizsardzības inspektoru. Jautājumos, kas saistīti ar Jūsu datiem, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: info@royalfashion.lv.

2. Jūsu personas dati tiks apstrādāti:

 • lai noslēgtu un izpildītu pirkuma līgumu, pamatojoties uz art. 6 ust. 1 b RODO,
 • nosūtīšanas nolūkā Newsletter un pamatojoties uz art. 6 ust. 1 a RODO,
 • kā arī mārketinga nolūkos, t.i., pārdošanas apjoma palielināšanai, piemēram, ar ieteikumu algoritmiem, pamatojoties uz art. 6 ust. 1 f RODO.

3. Juridiski leģitīmas intereses mārketinga jomā jo īpaši slēpjas:

 • ierobežota profilēšana, ko veic QuarticOn S.A. m. in. interneta veikala (turpmāk - Platforma) darbībai raksturīgā mākoņdatniecībā, lai izmantotu t.s. ieteikumu algoritmi; citiem vārdiem sakot, mēs jums pateiksim, kuri līdzīgi produkti jau iegādātajiem varētu jūs joprojām interesēt vai mēs vēlētos, lai jūs interesētu,
 • izmantojot Facebook un Google pakalpojumus kā personas datu līdzadministratorus, ja piesakāties mūsu veikalā, izmantojot šos pakalpojumus, vai atrodaties mūsu fanu lapā vai Instagram Royalfashion.lv; jo īpaši, piesakoties, veicot pirkumu, izmantojot Facebook vai Google, jūs izpaužat šiem uzņēmumiem savus personas datus un atļaujat to apstrādi tādā apmērā, kas izriet no to privātuma politikas.

4. Leģitīmās intereses ietver arī Jūsu personas datu izpaušanu juridiskajiem dienestiem, lai nodrošinātu mūsu veikala atbilstību tiesību aktiem, t.i. lai īstenotu no GDPR izrietošo personas datu apstrādes likumības principu.

5. Dati tiek kopīgoti:

 • Platforma pareizai pārdošanas līguma izpildei un iepriekš aprakstītajiem mārketinga mērķiem;
 • Facebook, Google ir jūsu personas datu administratori, kuriem mēs esam līdzadministratori, piesakoties mūsu veikalā, izmantojot šo uzņēmumu pakalpojumus; šajā gadījumā jūsu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar viņu privātuma politikām, zināmā mērā arī ASV, kur saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu ir pietiekams jūsu datu aizsardzības līmenis;
 • QuarticOn S.A., kas, pamatojoties uz AI tehnoloģiju, palīdz mums piedāvāt jums produktus, kas jūs varētu interesēt;
 • kurjeru kompānijas atbilstoši aktuālajam piegādes iespēju sarakstam, no kurām Poczta Polska pārsūta Jūsu datus ārpus ES, proti, uz ASV, kur saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu ir pietiekams Jūsu datu aizsardzības līmenis. - par pareizu pirkuma līguma izpildi saistībā ar pienākumu nēsāt;
 • grāmatvedības pakalpojumi pareizai pārdošanas līguma izpildei;
 • juridiskos pakalpojumus, lai nodrošinātu mūsu darbības tiesību aktu ievērošanu.

6. Dati tiks glabāti pārdošanas līguma darbības laikā un trīs gadus no tā izpildes, ko mēs kā administrators veiksim. Iepriekš minētie līdzadministratori vai apstrādātāji uzglabā personas datus periodiem, kas izriet no viņu darbības specifikas, piemēram, grāmatvedības pakalpojumi - publisko tiesību debitoru parādu noilguma termiņiem un arhivēšanas saistību termiņiem, juridiskie pakalpojumi - trīs gadus. no sadarbības pārtraukšanas ar mums, Facebook, Google , kurjeru kompānijām – uz periodiem, kas izriet no to privātuma politikas. QuarticOn S.A. apstrādā datus, līdz mēs pārtraucam ar viņu noslēgto līgumu vai līdz tā termiņa beigām.

7. Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, tos labot, dzēst, ierobežot to apstrādi vai pārsūtīšanu. Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei - Fizisko personu datu aizsardzības biroja prezidentam. Ja esat piekritis Jaunumu izdevuma nosūtīšanai, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu, t.i., atteikties no informatīvā izdevuma..

8. Personas datu sniegšana nav likumā noteikta prasība, taču tā ir nepieciešama pārdošanas līguma noslēgšanai un izpildei. Ja personas dati netiek sniegti, pārdošanas līgums netiks noslēgts un izpildīts. Ierobežota profilēšana – ieteikumu algoritmi – šobrīd ir tirgus standarts, taču, ja nevēlaties, lai tā notiktu jūsu vietā, varat to ierobežot, tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumos izslēdzot sīkdatņu vākšanu. Šī ierobežotā profilēšana nav pamats nevienam no mūsu lēmumiem Art. 22 sek. 1 un 4 GDPR.

9. Personas dati, jo īpaši e-pasta adrese un pasūtījuma numurs, tiek nodoti Trusted Shops GmbH, lai 7 kalendāro dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas nosūtītu klienta apmierinātības pieprasījumu un nodrošinātu klientam ar pirkumu saistītās tiesības. darījums.


XIV. Nobeiguma noteikumi

1. Tiesa, kuras kompetencē ir izšķirt strīdus ar Patērētājiem, ir tiesa, kuras jurisdikcijā ir piemērojamie Civilprocesa kodeksa noteikumi..

2. Jebkuru strīdu izšķiršana starp royalfashion.lv un klientu, kas nav patērētājs, ir pakļauta tiesai, kuras jurisdikcijā ir mūsu atrašanās vieta.

3. Jautājumos, uz kuriem neattiecas šie noteikumi, piemēro piemērojamo tiesību aktu noteikumus, jo īpaši 1964. gada 23. aprīļa likuma, Civilkodeksa un 2014. gada 30. maija likuma par patērētāju tiesībām noteikumus (2014. gada Tiesību žurnāls, 827. punkts) ar grozījumiem). Ja šie noteikumi ir pretrunā ar klientu tiesībām un noteikumiem, kas izriet no vispārēji piemērojamiem noteikumiem, tiek piemēroti Polijas tiesību aktu vispārīgi piemērojamie noteikumi.

4. Šie noteikumi attiecas uz noslēgtajiem pārdošanas līgumiem sākot ar 2021. gada 1. janvāri.

Zaufane Opinie IdoSell
4.56 / 5.00 25 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-09-08
Vis lieti ātri paldies
2022-10-29
Super
pixel